PRODUKTANSVARLIG
CONFIDENT MANAGEMENT

JANNICKE GUNDERSEN

OM JANNICKE

CONFIDENT MEDIA:
Med spisskompetanse innen filmøkonomi og skreddersydde løsninger tilpasset krav til rapportering mot finansinstitusjoner,
tilbyr vi kundene i dette segmentet effektive og gode regnskapsløsninger.
Vi har lang erfaring på dette området hvor det kreves at man kjenner dynamikken i prosessene fra utviklingsfasen,
via produksjonsfasen og til lanseringsfasen.

Kundene får tilgang til å sende inn bilag fortløpende via bla app. Kunden kan da selv styre hvilke prosjekt og kalkyle/budsjettnummer kostnaden skal tilfalle. Dette gjør jobben for produsentene enklere, ved at de unngår å måtte ta vare på bunker med bilag, for gjennomgang og kontering, før levering via scanning til regnskapsfører.

Prosjektperiodisering, egenfinansiering og internbilag er begreper som vi kjenner godt til.

CONFIDENT MANAGEMENT:
Vi kan bistå våre kunder i administrasjonen der det er behov for assistanse. Med bla god erfaring som økonomisjef i TV og musikkbransjen samt lang og solid konsulenterfaring i flere ulike administrative roller, bistår vi gjerne der kunden har behov for hjelp, enten deltid, i en periode eller i en overgangsfase.

CONFIDENT SUPPORT:
Kunder som er i en oppstartsfase kan ha god nytte av erfaren veiledning på et tidlig tidspunkt.

Vi tilbyr god rådgivning ift hvilke selskapsform det kan være hensiktsmessig å velge, hjelp til stiftelse av selskap, budsjettering, utarbeidelse av forretningsplaner etc.

Vi tilbyr også support til selskaper som har valgt å føre regnskapet selv. Opplæring, gjennomgang sammen med kunden og kontrollfunksjon er gunstig for å unngå at skattemyndighetene underkjenner regnskapet og man risikerer dagsmulkter ved forsinkelse.

ARBEIDSOMRÅDER
  • Filmregnskap
  • Prosjektregnskap
  • Regnskap
  • Avstemming
  • Merverdiavgift
  • Budsjettering
  • Administrativ bistand
  • Lønn
  • Remittering
  • Fakturering