DAGLIG LEDER OM VENO

Veno er et regnskapskontor med en historie – og en fremtid!

Vi har drevet i bransjen siden 70-tallet. Min onkel, Svein Søreide var med å starte bedriften som den gang het Ve-No Regnskapsservice AS. Svein Søreide er fortsatt en del av kontorfellesskapet.
Jeg begynte å jobbe sammen med min onkel på slutten av 80-tallet.

Hva har det betydd for virksomheten at det har vært familiebedrift?
Det har betydd stabilitet, kontinuitet og ryggrad, både internt og eksternt. De ansatte har kunnet stole på at familien har støttet bedriften. Min onkel har vært ryggraden i mange år og hans tilstedeværelse har betydd trygghet for både ansatte og kunder.
Familieholdningen skal prege virksomheten i fremtiden også.
Vi skal likevel ha selvstendige medarbeidere som liker å bestemme litt selv men samtidig kommuniserer godt både internt og med kundene. Det er det vi prøver på nå: det er en slik kultur vi ønsker.

Vi skal gi spillerom til hver enkelt, noe som kan være både morsomt og av og til litt anstrengende for relativt regelbundne regnskapsførere. Men vi må tåle litt av hverandre, akseptere litt mangfold.
Vi gir medarbeiderne tillit. Regnskapsførerne har generelt alltid fremstått som kjedelige regelryttere i media og i folks minne. Det er på tide å endre dette, vi skal utvikle oss litt annerledes enn andre regnskapskontorer på dette området.
Hver enkelt kan fremstå med sitt engasjement.

Krever ikke det mye av medarbeiderne?
Jo, det gjør det. Og vi kommer til å feile av og til. Men alle deler av organisasjonen skal hjelpe bidra til å holde kvalitet, oversikt og støttesystemer oppe. Dessuten er det i dag slik at de autoriserte regnskapsførerne er svært faglig ansvarsbevisste og de har evne til å organisere seg selv. Kanskje det er slik med de fleste mennesker? Liker å bestemme litt selv?
Det er en styrke å gi medarbeiderne frihet og tillit.

Regnskapskontor i dag er ganske like med hensyn til hvilke tjenester de gir til kundene. Differensiering skjer kun litt på produktsiden, noen gir litt konsulentbistand av ymse slag, noen har litt mer digital hverdag og slike ting. Den virkelige differensieringen kan kun skje på selve tjenesteytingens fremtreden. Det er en stor fordel for oss om vi skiller oss ut når det gjelder menneskelighet, personlighet og kanskje til og med litt humør.

Vi skal ha små og mellomstore bedrifter som kunder; som vil ha et regnskapskontor det kan kommuniseres lett og uhøytidelig med. Vi er helt vanlige, hyggelige og lett omgjengelige mennesker som kan le og tøyse og som kan gi litt av seg selv.
Jeg tror den tiden er forbi at man skal gå innerst i hjørnekontoret og finne en mann som knapt har tid til å se opp fra papirbunken for så å forsiktig spørre ham om regnskapet kanskje er ferdig.
Nei. Vi vil ha levende mennesker til å arbeide sammen med oss, som er seg selv. Både kunder og ansatte, og vi i Veno vil være personlig engasjerte i nettopp deg og din virksomhet.

Vi vil være en organisasjon der vi får lov til å være ulike personligheter; der vi tar imot mennesker med nysgjerrighet og åpenhet. Kunder er ulike; og vi som mennesker er også forskjellige.

Det er menneskene som er Veno!

Og vi er alltid åpen!