DAGLIG LEDER
AUTORISERT REGNSKAPSFØRER
REGISTRERT REVISOR
MASTER OF MANAGEMENT

CARSTEN SØREIDE

920 40 028

 carsten.soreide@v1o.no

OM CARSTEN

Trygghet for at jobben blir gjort, effektivt og riktig.

Det er viktig for meg at vi på en god måte klarer å hjelpe deg på de områder der du ikke vil gjøre jobben selv.

Som kunde er det du som bestemmer. Jeg vil forsøke å bruke kompetanse og erfaring for sammen med deg å dekke opp alle de funksjoner som er nødvendig i en moderne bedrift.

Jeg tar et ansvar for at alle frister mot offentlige myndigheter blir holdt. Det er strengere enn før og konsekvensene av å tabbe seg ut er ubehagelige. Sammen legger vi opp rutiner for å overholde nødvendige og lovpålagte frister.

Jeg har lang og god erfaring innenfor ledelse, økonomi, regnskap og skatt. Jeg bistår i små og store selskaper.   Vi finner ut hva som er viktig for deg og din virksomhet, hvordan oppgavene skal løses og deretter passer vi på at alle funksjoner blir ivaretatt på en sikker og effektiv måte.

Eiendom, handel, tjenesteyting, IT, jeg har erfaring innenfor det meste.

Som regnskapsfører, revisor, bedriftskonsulent og styremedlem har jeg bygget opp bred kunnskap og min teoretiske utdannelse er også variert. Jeg forsøker å ha stadig læring og være klar for spennende nye prosjekter. Jeg er virkelig nysgjerrig på hva fremtiden vil bringe. Selv om jeg har ca 30 års erfaring i næringslivet regner jeg med at de neste 30 blir minst like spennende!

Jeg vil gi deg god service og jeg vil være tilgjengelig. Selv om jeg setter stor pris på hytteliv, hundeliv, en god film og gode venner så har jeg også glede av å kunne stille opp når det trengs.

Jeg håper du tar kontakt for å sjekke ut hvordan jeg eller mine kollegaer kan hjelpe til med å løse oppgaver for deg og din bedrift!

ARBEIDSOMRÅDER
  • Regnskap
  • Årsregnskap
  • Skatt
  • Verdivurderinger
  • Selskapsstrukturer
  • Rådgivning bredt innenfor ledelse og økonomi